Tag Archives: 2009

Public Health 257B Fall 2009 Lecture 10

Public Health Preparedness and Emergency Response Professor Thomas Aragon
Video Rating: 5 / 5

Google I/O 2009 – Building a Business with Social Apps

Google I/O 2009 – Building a Business with Social Apps Shawn Shen, Chewy Trewhella, Gerardo Capiel Get some real world advice from developers that have created successful businesses around their social apps. From monetization strategies to analytics, learn how to turn a fun idea into a real revenue stream. For presentation slides and all I/O sessions, please go to: code.google.com/events/io/sessions.html
Video Rating: 4 / 5

Biểu Tình tại Tòa Lãnh Sự Tàu Cộng ở San Francisco, 20 Jan. 2009

Protest at Chinese Communist Consulate in San Francisco – DO ĐOÀN THANH NIÊN CỘNG ĐỒNG VIỆT NAM BẮC CALIFORNIA (VAYO) ĐỨNG LÊN KÊU GỌI, CÙNG PHỐI HỢP VỚI BAN ĐẠI DIỆN CỘNG ĐỒNG VN/BCL, TẬP THỂ CHIẾN SĨ TT. TÂY BĂC HOA KỲ, KHU HỘI CỰU TÙ NHÂN CHÍNH TRỊ VÀ CÁC HỘI ĐÒAN CĐ – NHÂN NGÀY 19 THÁNG 1 MỖI NĂM, LẤY NGÀY KỶ NIỆM TRẬN HẢI CHIẾN BẢO VỆ HÒANG SA ĐỂ TÒAN THỂ CON DÂN VIỆT CÙNG ĐỨNG LÊN CHỐNG TÀU CỘNG XÂM LĂNG, LÊN ÁN VC BÁN NƯỚC.
Video Rating: 2 / 5